Prohlášení o ochraně osobních údajů (EU)

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů bylo naposledy aktualizováno 30. 10. 2023 a vztahuje se na občany a osoby s trvalým pobytem v Evropském hospodářském prostoru.

V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětlujeme, co děláme s údaji, které o vás získáme prostřednictvím https://www.csf.cz. Doporučujeme pozorně si přečíst toto prohlášení. Při našem zpracování dodržujeme požadavky právních předpisů na ochranu soukromí. To mimo jiné znamená, že:
 • jasně uvádíme účely, pro které zpracováváme osobní údaje. Děláme to prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů;
 • naším cílem je omezit shromažďování osobních údajů pouze na osobní údaje potřebné pro plnění zákonných povinností;
 • nejprve vyžadujeme výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů v případech vyžadujících váš souhlas;
 • přijímáme příslušná bezpečnostní opatření k ochraně vašich osobních údajů a také to požadujeme od stran, které zpracovávají osobní údaje naším jménem;
 • respektujeme vaše právo na přístup k vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo vymazání na vaši žádost.
Pokud máte nějaké dotazy nebo chcete vědět přesně, jaké údaje o vás máme, kontaktujte nás.

1. Účel, údaje a doba uchovávání

Můžeme shromažďovat nebo přijímat osobní údaje pro řadu účelů spojených s našimi obchodními operacemi, které mohou zahrnovat následující: 

1.1 Kontakt - prostřednictvím telefonu, pošty, e-mailu a/nebo webových formulářů
K tomuto účelu používáme následující údaje:
 • Jméno a příjmení
 • Domácí nebo jiná fyzická adresa, včetně názvu ulice a názvu města
 • E-mailová adresa
 • IP adresa
Základem, podle kterého můžeme tyto údaje zpracovávat, je: Cookiedatabase.Org
 
Doba uchovávání:
Tyto údaje uchováváme, dokud není služba ukončena.

1.2 Zasílání informačních bulletinů
K tomuto účelu používáme následující údaje:
 • Jméno a příjmení
 • Domácí nebo jiná fyzická adresa, včetně názvu ulice a názvu města
 • E-mailová adresa
 • IP adresa
Základem, podle kterého můžeme tyto údaje zpracovávat, je: Cookiedatabase.Org
 
Doba uchovávání:
Tyto údaje uchováváme, dokud není služba ukončena.

1.3 Sestavování a analýza statistik pro zlepšení webových stránek.
K tomuto účelu používáme následující údaje:
Základem, podle kterého můžeme tyto údaje zpracovávat, je: Cookiedatabase.Org
 
Doba uchovávání:
Po ukončení služby uchováváme tyto údaje následující dobu: 26 měsíců.

2. Sdílení s ostatními stranami

Osobní údaje, které o Vás Společnost získá mohou být předávány třetím osobám („Zpracovatelé“), které Společnosti pomáhají plnit její smluvní povinnosti zprostředkováním určitých služeb (např. doručování služby).
Společnost předává Osobní údaje pouze těm Zpracovatelům, kteří poskytují záruky dostatečné úrovně zabezpečení Vašich Osobních údajů a tyto Osobní údaje zpracovávají výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

V tomto smyslu může Společnost předávat Osobní údaje těmto Zpracovatelům: 
Za určitých okolností může být Společnost povinna poskytnout Vaše Osobní údaje třetím osobám (např. orgánům činným v trestním řízení) v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

3. Cookies

Naše webové stránky používají cookies. Další informace o cookies najdete na Zásady cookies.

4. Praktiky zveřejňování

Osobní údaje zpřístupňujeme, pokud nám zákon nebo soudní příkaz v reakci na orgán činný v trestním řízení vyžaduje, abychom v rozsahu povoleném jinými ustanoveními zákona poskytli informace nebo pro vyšetřování záležitosti související s veřejnou bezpečností.
Pokud je naše webová stránka nebo organizace převzata, prodána nebo zapojena do fúze či akvizice, mohou být vaše údaje sděleny našim poradcům a případným kupujícím a budou předány novým vlastníkům.

5. Zabezpečení

Zavázali jsme se k zabezpečení osobních údajů. Přijímáme vhodná bezpečnostní opatření, abychom omezili zneužití a neoprávněný přístup k osobním údajům. Tím je zajištěno, že k vašim údajům mají přístup pouze nezbytné osoby, přístup k datům je chráněn a naše bezpečnostní opatření jsou pravidelně kontrolována.

6. Webové stránky třetích stran

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na webové stránky třetích stran propojené odkazy s našimi webovými stránkami. Nemůžeme zaručit, že tyto třetí strany budou s vašimi osobními údaji nakládat spolehlivě nebo bezpečně. Doporučujeme, abyste si před použitím těchto webu přečetli prohlášení o ochraně osobních údajů těchto webových stránek.

7. Změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Vyhrazujeme si právo na změnu tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Doporučujeme vám pravidelně se s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů seznámit, abyste si byli vědomi jakýchkoli změn. Kromě toho vás budeme informovat, kdykoli to bude možné.

8. Přístup a úprava vašich údajů

Pokud máte nějaké dotazy nebo chcete vědět, jaké osobní údaje o vás máme, kontaktujte nás. Můžete nás kontaktovat pomocí níže uvedených informací. Máte následující práva:
Nezapomeňte vždy jasně uvést, kdo jste, abychom si mohli být jisti, že neupravujeme ani neodstraňujeme žádné údaje nesprávné osoby.

9. Odeslání stížnosti

Pokud nejste spokojeni se způsobem, jakým zpracováváme vaši osobní údaje (stížnost ve věci), máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

10. Kontaktní údaje

CSF, s.r.o
Střelecká 672, 500 02 Hradec Králové
Česká republika
Webová stránka: https://www.csf.cz
E-mail: csf@csf.cz

Souhlas s použitím cookies
Abychom vám mohli poskytnout co nejlepší služby, používáme soubory cookies. Tento souhlas s použitím cookies nám umožní zpracovávat vaše chování při procházení tohoto webu a zpracovávat jedinečné identifikátory. Nesouhlas nebo odvolání souhlasu může nepříznivě ovlivnit některé vlastnosti nebo služby poskytované na tomto webu.
Technické cookies Vždy aktivní
Analytické cookies
Technické uložení nebo přístup, který se používá výhradně pro statistické účely.
Marketingové cookies
Technické uložení nebo přístup je nutný k vytvoření uživatelských profilů za účelem zasílání reklamy nebo sledování uživatele na webových stránkách nebo několika webových stránkách pro podobné marketingové účely.
Přijmout vše
Uložit předvolby