O nás

Společnost CSF, s.r.o. je obchodní organizace se silným inženýrským a technickým zázemím, která byla založena 29.května 1998 pod názvem CSc Hradec Králové spol. s r.o. Od počátku své činnosti je zaměřena na komplexní dodávky značkových řešení a služeb, především na bázi produktů společností Hewlett-Packard, IBM, TOSHIBA, Epson, Microsoft, vmWare a ESET, Phillips a další. V roce 2003 byla otevřena pobočka v Praze a v březnu 2005 došlo ke změně obchodního jména společnosti na CSF, s.r.o.

Společnost CSF, s.r.o. je od roku 2004 držitelem certifikátu ISO, aktuálně ISO 9001:2015 v oblasti systému managementu kvality a od roku 2010 jsme držiteli certifikátu ISO 14001:2015 v oblasti systému environmentálního managementu pro obchodní, servisní a konzultační služby v oblasti informačních technologií.
CSF, s.r.o. poskytuje služby a dodávky zařízení zaměřené na infrastrukturu informačních a komunikačních systémů a to zejména:

  • projekční a audiovizuální technologie
  • návrh a správa serverových systémů
  • zálohování a archivace dat v počítačových systémech
  • návrh, správa a údržba počítačových a komunikačních sítí
  • návrh a správa systémů prostředí koncového uživatele
  • tisková řešení a optimalizaci tiskových nákladů
  • komplexní dodávky značkové výpočetní techniky

V současné době má CSF, s.r.o. dvacet zaměstnanců, kteří mají za sebou víceletou praxi ve svém oboru, řadu certifikátů a ocenění mnoha značkových výrobců.

Evropský sociální fond

V roce 2020 nám byl schválen projekt – „Vzdělávání zaměstnanců PETROF. a partnerů“.

Cílem projektu je zvýšit odbornou úroveň a kompetence zaměstnanců společnosti PETROF a jejich partnerů (CSF, s.r.o., SAMEK TRUHLÁŘSTVÍ – INTERIÉRY s.r.o. a Václav Samek).

Podpora z fondů EU je rozdělována prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost  jehož řídícím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Firma CSF, s.r.o. má uzavřenou smlouvy s firmou REMA systém a.s., která je Ministerstvem životního prostředí ČR schváleným provozovatelem kolektivního systému dle zákona č. 125/1997 Sb. O odpadech, v platném znění.

Oddělený sběr elektrozařízení a elektroodpadu řeší naše firma prostřednictvím sběrných míst REMA systém. Právnické a fyzické osoby tak mají možnost prostřednictvím www.remasystem.cz nebo dotazem u firmy CSF, s.r.o. zjistit nejbližší vhodné sběrné místo a podmínky odložení zařízení.

PARTNEŘI