Green IT: jak vypadá zelené IT?

Hlavním cílem zeleného IT je minimalizace negativního dopadu IT provozu na životní prostředí prostřednictvím navrhování, výroby, provozu a likvidace počítačů a souvisejících produktů tak, aby byly šetrné k životnímu prostředí.

Hlavní iniciativy zahrnují omezení používání nebezpečných materiálů, maximalizaci energetické účinnosti během celého životního cyklu produktu a podporu bezpečné likvidace a biologické rozložitelnosti nepoužívaných a zastaralých výrobků.

Koncept zeleného IT se začal prosazovat v roce 1992, kdy americká Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) zahájila program dobrovolného označování Energy Star. Tento program identifikuje produkty s vynikající energetickou účinností, což uživatelům umožňuje šetřit peníze a snižovat emise skleníkových plynů. Současně dochází k redesignu datových center, většímu využití virtualizace, ekologických sítí a cloud computingu.

Význam zeleného IT

Proč se vůbec zajímat a usilovat o ekologicky šetrnější IT? Jde například o to, že podnikové IT má na svědomí velké množství skleníkových plynů, což se podepisuje na změně klimatu. Podniky musejí sledovat a snižovat své emise, stejně jako toxický elektronický odpad, který znečišťuje životní prostředí. Podniky jsou také pod stále větším tlakem vlád a veřejnosti, aby snižovaly svůj dopad na životní prostředí. Zelené IT je proto správný směr, jelikož efektivnější využívání zdrojů snižuje množství odpadu a emisí a zlepšuje míru recyklace. To pomáhá podnikům dodržovat vládní nařízení. Navíc pozitivní ESG (environmental, social and corporate governance) je atraktivní pro zákazníky, talenty i investory. Většina IT organizací zohledňuje ESG jako rozhodující kritérium při výběru informačních a komunikačních technologií.

Prakticky veškerý hardware, IT infrastruktura jako taková, datová centra, síťová zařízení, řešení ukládání dat, koncová zařízení, čipy, software, umělá inteligence a její monstrózní back-end nebo kryptoměny mohou v různých fázích svého životního cyklu negativně ovlivňovat životní prostředí.

více si můžete přečíst na: https://procomputing.cz/green-it-jak-vypada-zelene-it/

Sdílet:

Facebook
LinkedIn
Čtěte dál

Podobné příspěvky

CSF Technologický den

V dubnu jsme pro své zákazníky uspořádali Technologický (školicí) den, který podpořili i někteří IT dodavatelé. Akce se konala v krásném prostředí statku Dvůr Perlová

Green IT: jak vypadá zelené IT?

Hlavním cílem zeleného IT je minimalizace negativního dopadu IT provozu na životní prostředí prostřednictvím navrhování, výroby, provozu a likvidace počítačů a souvisejících produktů tak, aby byly šetrné k životnímu