Evropský sociální fond

V roce 2017 nám byl schválen projekt – „Vzdělávání zaměstnanců CSF a partnera“. Cílem projektu je zvýšit odbornou úroveň a kompetence zaměstnanců společnosti CSF s.r.o. a partnera – Id-Tech, s.r.o. Podpora z fondů EU je rozdělována prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost jehož řídícím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

 

CSF, s.r.o., Střelecká 672, 500 02 Hradec Králové
tel.: +420 495 533 495, fax: +420 495 532 198, mobil: +420 606 630 421